[rancid] Fortigate OSPF md5-key

Merijn Evertse merijn at trans-ix.nl
Tue Jun 20 09:09:21 UTC 2017


Hi,

We implemented OSPF with md5 keys on our Fortigates and get a diff every hour because of changing hash for the md5-key.

I added the following to fnrancid to fix this:
    # filter ospf md5-keys
    if (/^(\s*set)\smd5-key\s(.)\s(.*)/ && $filter_osc) {
      ProcessHistory("","","","#$1 md5-key $2 <removed>\n");
      next;
    }

Merijn Evertse
CTO

Aanwezig: maandag t/m donderdag

[http://trans-ix.nl/images/trans-ix%20handtekening%20kleur%20trans.png]
Disclaimer - De inhoud van dit bericht is alleen bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke of persoonlijke informatie bevatten. Als u dit bericht onbedoeld heeft ontvangen verzoeken wij u het te vernietigen en de afzender te informeren. Het is niet toegestaan om een bericht dat niet voor u bestemd is te vermenigvuldigen dan wel te verspreiden. Aan dit bericht inclusief de bijlagen kunnen geen rechten ontleend worden, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen. Trans-iX B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade en/of kosten die voortvloeien uit onvolledige en/of foutieve informatie in e-mailberichten.
[https://www.trans-ix.nl/images/Denk%20aan%20milieu%20logo%20trans.png]

-------------- next part --------------
An HTML attachment was scrubbed...
URL: <http://www.shrubbery.net/pipermail/rancid-discuss/attachments/20170620/691c2705/attachment.html>


More information about the Rancid-discuss mailing list